امروز : پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
برگزاری همایش به پایان رسیده است.
تاریخ های مهم همایش
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1395/11/21
آخرین مهلت ثبت نام »
1395/11/23
تاریخ برگزاری کنفرانس »
1395/11/28
پوستر همایش
Civilica

SID

فرمت نگارش مقالات

 

ارسال چکيده و متن کامل مقاله در فرمت ذيل می باشد.

(توجه داشته باشید حتما مقالات بایستی در سربرگ های ارائه شده در زیر و مطابق با فرمت کنفرانس تنظیم و ارسال گردد).

 

دانلود "فرمت نگارش مقالات فارسی"

دانلود "فرمت نگارش مقالات انگلیسی"
تاریخ : 1395/11/17