امروز : یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
26
تاریخ های مهم همایش
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1395/11/18
آخرین مهلت ثبت نام »
1395/11/22
تاریخ برگزاری کنفرانس »
1395/11/29
پوستر همایش
Civilica

SID

فرمت نگارش مقالات

 

ارسال چکيده و متن کامل مقاله در فرمت ذيل می باشد.

(توجه داشته باشید حتما مقالات بایستی در سربرگ های ارائه شده در زیر و مطابق با فرمت کنفرانس تنظیم و ارسال گردد).

دانلود "فرمت نگارش مقالات فارسی"

دانلود "فرمت نگارش مقالات انگلیسی"
تاریخ : 1395/10/15