امروز : پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
برگزاری همایش به پایان رسیده است.
تاریخ های مهم همایش
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1395/11/21
آخرین مهلت ثبت نام »
1395/11/23
تاریخ برگزاری کنفرانس »
1395/11/28
پوستر همایش
Civilica

SID

سازمان کنفرانس

 

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند چارت کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی به صورت زیر می باشد.
تاریخ : 1395/11/17