امروز : یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
26
تاریخ های مهم همایش
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1395/11/18
آخرین مهلت ثبت نام »
1395/11/22
تاریخ برگزاری کنفرانس »
1395/11/29
پوستر همایش
Civilica

SID

سازمان کنفرانس

 

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند چارت کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی به صورت زیر می باشد.
تاریخ : 1395/09/30