امروز : یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
برگزاری همایش به پایان رسیده است.
تاریخ های مهم همایش
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1395/11/21
آخرین مهلت ثبت نام »
1395/11/23
تاریخ برگزاری کنفرانس »
1395/11/28
پوستر همایش
Civilica

SID

انجمن انسان شناسی ایران (ASI) به جمع حامیان معنوی و علمی کنفرانس پیوست

انجمن انسان شناسی ایران (ASI) به جمع حامیان معنوی و علمی اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی پیوست

تاریخ : 1395/09/03