امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
برگزاری همایش به پایان رسیده است.
تاریخ های مهم همایش
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1395/11/21
آخرین مهلت ثبت نام »
1395/11/23
تاریخ برگزاری کنفرانس »
1395/11/28
پوستر همایش
Civilica

SID

قابل توجه ارایه دهندگان پوستری

 

لطفا پوستر تهیه شده طبق قالب ارائه شده در سایت را تا ساعت 13 روز 27 بهمن ماه 1395 به ایمیل me2017.usc.ac.ir@gmail.com ارسال نمائید، بدیهی است به ایمیل هایی که بعد از تاریخ ذکر شده ارسال گردند ترتیب اثر داده نمی شوند.
توجه: ارائه پوستر فقط به زبان فارسی مورد قبول می باشد.


دانلود قالب ارائه پوستری

تاریخ : 1395/11/26