امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
برگزاری همایش به پایان رسیده است.
تاریخ های مهم همایش
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1395/11/21
آخرین مهلت ثبت نام »
1395/11/23
تاریخ برگزاری کنفرانس »
1395/11/28
پوستر همایش
Civilica

SID

نشست شورای سیاست گذاری کنفرانس

 

نشست شورای سیاست گذاری کنفرانس در دانشگاه علم و فرهنگ

در مورخ 29 دی ماه 1395 نشستی متشکل از اعضای شورای سیاستگذاری در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد که گوشه از این نشست در ذیل به تصویر کشیده شده است.

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

تاریخ : 1395/10/29