امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
برگزاری همایش به پایان رسیده است.
تاریخ های مهم همایش
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1395/11/21
آخرین مهلت ثبت نام »
1395/11/23
تاریخ برگزاری کنفرانس »
1395/11/28
پوستر همایش
Civilica

SID

انجمن ژئوپلیتیک ایران به جمع حامیان علمی کنفرانس پیوست .

انجمن ژئوپلیتیک ایران به جمع حامیان علمی کنفرانس پیوست .

تاریخ : 1395/10/27