امروز : یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
26
تاریخ های مهم همایش
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1395/11/18
آخرین مهلت ثبت نام »
1395/11/22
تاریخ برگزاری کنفرانس »
1395/11/29
پوستر همایش
Civilica

SID

دکتر رضا محمدی، رئیس مرکز تحقیقات ارزشیابی سنجش به جمع کمیته علمی کنفرانس پیوست

 

دکتر رضا محمدی، رئیس مرکز تحقیقات ارزشیابی سنجش به جمع کمیته علمی کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی پیوست

تاریخ : 1395/09/15