امروز : پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
برگزاری همایش به پایان رسیده است.
تاریخ های مهم همایش
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1395/11/21
آخرین مهلت ثبت نام »
1395/11/23
تاریخ برگزاری کنفرانس »
1395/11/28
پوستر همایش
Civilica

SID

دکتر رضا محمدی، رئیس مرکز تحقیقات ارزشیابی سنجش به جمع کمیته علمی کنفرانس پیوست

 

دکتر رضا محمدی، رئیس مرکز تحقیقات ارزشیابی سنجش به جمع کمیته علمی کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی پیوست

تاریخ : 1395/09/15