امروز : پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
برگزاری همایش به پایان رسیده است.
تاریخ های مهم همایش
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1395/11/21
آخرین مهلت ثبت نام »
1395/11/23
تاریخ برگزاری کنفرانس »
1395/11/28
پوستر همایش
Civilica

SID

اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی توسط دانشگاه علم و فرهنگ در مورخ 28 بهمن ماه سال 1395 برگزار می گرد.

 

 

 

 

 

اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی توسط دانشگاه علم و فرهنگ در مورخ 28 بهمن ماه سال 1395 برگزار می گرد.

 

 

 

برگزاری در سالن اصلی کنفرانس دانشگاه علم و فرهنگ می باشد.

تاریخ : 1395/11/17