امروز : یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
26
تاریخ های مهم همایش
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1395/11/18
آخرین مهلت ثبت نام »
1395/11/22
تاریخ برگزاری کنفرانس »
1395/11/29
پوستر همایش
Civilica

SID

اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی توسط دانشگاه علم و فرهنگ در مورخ 29 بهمن ماه سال 1395 برگزار می گرد.

 

 

 

 

 

اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی توسط دانشگاه علم و فرهنگ در مورخ 29 بهمن ماه سال 1395 برگزار می گرد.

 

 

 

برگزاری در سالن اصلی کنفرانس دانشگاه علم و فرهنگ می باشد.

تاریخ : 1395/09/13